Ruiter Puzzel is een puzzelontwerpbureau dat voor elk blad een leuke puzzel heeft.

Over puzzels

Start

www.assistme.nl advertentiewww.assistme.nl advertentiewww.assistme.nl advertentiewww.assistme.nl advertentiewww.assistme.nl advertentiewww.assistme.nl advertentiewww.assistme.nl advertentie www.assistme.nl advertentie

Over raadsels, puzzels en kruiswoordpuzzels

Op deze pagina vind u allerlei wetenswaardigheden over puzzels en raadsels.

Inhoud

Bestel nu uw Lente woordzoeker, Zomer puzzel of Vakantie puzzel, Zomervakantie  woordzoeker of  Zweedse puzzel.

Soorten puzzels

De geschiedenis van kruiswoordpuzzels

Oudste kruiswoordpuzzel

Vierduizend jaar geleden bestonden er al puzzels in Babylon. Deze puzzels gebruikten de schriftgeleerden en priesters om kinderen wiskunde te leren. Ruiter Puzzel is een puzzelontwerpbureau dat voor elk blad een leuke puzzel heeft.

Ook de Romeinen kende al puzzels . De oudste  Romeinse kruiswoordpuzzel werd in de ru´nes van Pompe´ gevonden. Waarschijnlijk is deze in 79 VC gemaakt.

Deze puzzels worden nu palindroomkwadraten genoemd. De vijf woorden vormden tevens een palindroomzin. Rotas Opera Tenet Areto Sator Dat is een zin die van achtere en naar voren gelezen kan worden zonder dat de betekenis veranderd.

Puzzels zijn daarna in vele vormen gemaakt. Magische vierkanten, zogeheten Engelse word squares, werden al voor 1900 gemaakt.  Deze kruiswoordpuzzels bestaan uit een serie woorden horizontaal en verticaal met dezelfde letters. We noemen ze ook wel woord-vierkanten. Deze eerste puzzels werden gemaakt voor kinderen.

De eerste, cijferpuzzel,  vierkantpuzzel werd 2800 jaar geleden aangetroffen in China. Hij was gekerfd in het schild van een schilpad in de Lo-rivier. De getallen brachten de omstanders in beroering, want hoe je ze ook optelde, ze hadden steeds dezelfde uitkomst. Sinds dit 'Lo-Shu' vierkant zijn er in allerlei beschavingen varianten van de het magische vierkant gevonden. Ze werden gedragen als talisman om boze geesten af te weren en om er ziektes mee te genezen. Ook speelden ze een rol in de alchemie en recentelijk werden ze in verband gebracht met de werking van het DNA-molecuul.

Eerste gepubliceerde kruiswoordpuzzel

De uitvinding van het kruiswoordraadsel wordt toegeschreven aan Arthur Wynne. De eerste kruiswoordpuzzel zoals wij hem nu kennen is gepubliceerd in een Amerikaanse krant; ┤New York World┤ op 21 december 1913. Wekelijks werd er een in de zondags editie geplaatst. Waarschijnlijk werden deze puzzels door een van de redactieleden gemaakt. Het eerste kruiswoordpuzzelboek werd in 1924 door de puzzelredactie van dezelfde krant gemaakt. (Simon & Schuster) Vele andere bladen met name zondagskrantenpubliceerde daarna al snel hun eigen kruiswoordpuzzels en ander soort puzzels. Later volgde de dagbladen huis aan huis bladen,   bedrijfsbladen, clubbladen en verenigingsbladen met het plaatsen van puzzels.

Ze verschenen overal in de wereld in Europa maar ook in AziŰ. Zij verschenen daar waar de taal geschikt was om woorden in elkaar te vlechten.

 In die landen, zoals Japan, zijn sinds de midden jaren ┤80 de cijferpuzzels populair geworden. De bekendste daarvan zijn de Sudoku puzzels die gebaseerd is op de magische vierkanten. Deze werden ontdekt/ voor het eerst gemaakt werden door de beroemde Zwitserse wiskundige Leonhard Euler  (1707-1783).

De ontwikkeling van de kruiswoordpuzzel

In de eerste kruiswoordpuzzels gebruikte men alleen makkelijke woorden en hoofddefinities. Maar het niveau werd moeilijker en getalenteerde ontwerpers werden steeds beter in het maken van interessante combinaties in puzzels met zo weinig mogelijk zwarte vakjes. Door het gebruik van aanwijzingen en zinsneden, titels, volledige namen en dergelijke in de patronen, is het mogelijk nog uitdagendere kruiswoordpuzzels te ontwerpen. Er zijn speciale woordenboeken verkrijgbaar van ongebruikelijke woorden die men vaak in kruiswoordpuzzels tegenkomt. Er zijn ook sites die het oplossen van puzzels vergemakkelijkt.

De belangrijkste varianten op de kruiswoordpuzzel zijn thematische vormen gebaseerd op de actualiteiten of andere specifieke onderwerpen; bijvoorbeeld Kerst, Olympische spelen, pasen, de seizoenen,  wintersport en moederdag. Met de verbetering van de grafische technieken ontstond ook de ge´llustreerde kruiswoordpuzzel; zoals de bekende grote kerstmis kruiswoordpuzzel. Ruiter Puzzel is daar al vanaf de jaren tachtig een van de belangrijkste Nederlandse leveranciers

Huidige soorten kruiswoordpuzzels

Tegenwoordig zijn er vele verschillende soorten puzzels zoals Zweedse puzzels, woordzoeker en de door Ruiter Puzzel ontworpen halve doorlopers; puzzels zonder zwarte hokjes maar in plaats daarvan met een dikkere lijn. Kunstige kleine A5 puzzels. Nu de stand van de techniek dat toelaat worden kruiswoordpuzzels vaak op maat gemaakt. De redactie kan een eigen oplossing opgeven en aangeven welke woorden en/of woord omschrijvingen in de puzzel verwerkt worden.

Zie ook puzzel overzicht.

De eerst commerciŰle puzzel  

De puzzel, die in 1878 werd (her)uitgevonden doorSam Loyd, Amerika's grootste puzzel-expert, uitgevonden, was de eerste schuivende-stukken puzzel in de geschiedenis die op commerciŰle schaal werd vervaardigd. In New York verkocht een winkelier maar liefst 33.120 ┤14-15 puzzels op ÚÚn dag. Een belangrijk verschil met de tegenwoordige puzzels is dat de blokjes los in een doosje lagen; voor men begon moest men ze er willekeurig in leggen. De 14-15 puzzel veroorzaakte een puzzel manie. De bestond uit 15 genummerde vierkante blokjes die men in een vierkant raam dat groot genoeg was voor 16 blokjes heen en weer kon schuiven. Nadat de blokjes willekeurig in het raam waren geplaatst moest men zonder de blokjes uit het raam te nemen (dus alleen door de blokjes te schuiven) de blokjes op de juiste volgorde sorteren. Niet elk willekeurig ingelegd patroon van blokjes is echter alleen door schuiven te sorteren en Sam Loyd maakte dankbaar gebruik van dit gegeven. Helemaal nieuw was de puzzel niet omdat deze  een variant op de "Puzzel van 15 die al minstens 8 jaar eerder werd gemaakt en verkocht door de Embossing Company uit New York.

Het was niet zo verbazingwekkend dat de hele wereld "gek" werd gemaakt door Sam Loyd's variant op de puzzel van 15. Het probleem dat hij stelde was namelijk onmogelijk op te lossen. Wanneer men Sam's 14-15 puzzel kocht, bevond het lege vakje zich rechts onderaan, en de blokjes waren in volgorde genummerd van links naar rechts en van boven naar beneden; Alleen de 14 en de 15 waren verwisseld. Men moest de puzzel helemaal op volgorde zien te krijgen, en de lege plaats moest rechtsonder blijven. Voor de oplossing werd een prijs van 1000 dollar uitgeloofd, maar die werd nooit opgeŰist. Een schuifpuzzel is namelijk alleen oplosbaar als het aantal verwisselingen dat nodig is om de puzzel kloppend te maken even is. De 14-15 puzzel genoot een wereldwijde belangstelling die alleen te vergelijken is met Rubik's Kubus de puzzel die de wereld 100 jaar later overspoelde. Een leuke bijkomstigheid is dat Ern÷ Rubik bij het ontwerp van zijn beroemde kubus ge´nspireerd werd door de schuifpuzzel waarvan zijn kubus een 3 dimensionale variant is. Hij ontwierp de kubus om architectuur studenten het denken in drie dimensies te vergemakkelijken.

Een doordachte variant op de 14-15 puzzel is de z.g. "Rate your mind pal" puzzel die hiernaast is weergegeven. Deze puzzel lijkt op het eerste gezicht onoplosbaar, zeker voor iemand die weet dat de 14-15 puzzel niet oplosbaar is. De puzzel kan echter wel degelijk zodanig geschoven worden dat de tekst "Rate your mind pal" ontstaat!

Sinds de beroemde schuifpuzzel van Sam Loyd zijn er duizenden verschillende schuifpuzzels in de handel gebracht. De meeste daarvan vormen als ze eenmaal zijn opgelost een plaatje of tekening. Een schuifpuzzel met daarop het bedrijfslogo werd door veel bedrijven als relatiegeschenk gebruikt. Het gebruik van rechthoekige stukjes naast vierkante was een idee dat ontstond omstreeks 1910. Deze puzzels zijn meestal veel moeilijker dan de puzzels met alleen vierkante stukjes. Zie voor meer informatie over schuifpuzzels het boek Sliding Piece Puzzles van Edward Hordern uitgegeven bij Oxford University Press in 1986.

Magische vierkanten; Sudoko┤s

Een leuke variant is een schuifpuzzel met de vakjes genummerd van 0(leeg) t/m 15 met daarbij de opdracht om de puzzel zo te rangschikken dat som van alle rijen en de som van alle kolommen en de som van de twee diagonalen 30 bedraagt. Z'n rangschikking wordt een magisch vierkant genoemd.

Een bekend magisch vierkant komt voor op de gravure "Melencolia I" van Albrecht DŘrer uit 1514 (het jaartal is verwerkt in het vierkant):              

 16   3   2  13 
 5   10   11   8 
 9   6   7   12 
 4   15   14   1 

Dit magisch vierkant is opmerkelijk omdat niet alleen de rijen, kolommen en diagonalen dezelfde som (het karakteristiek getal =34) hebben, maar onder meer ook: de vier hoekpunten; de vier middenste getallen; de blokken van 2x2 getallen in de linkerboven-, rechterboven-, linkerbeneden- of rechterbenedenhoek; de twee middenste getallen in de eerste en laatste kolom resp. in de bovenste en onderste rij.

Er zijn verschillende types magische vierkanten:

  • pandiagonaal of panmagisch: bij deze vierkanten is ook de som van de diagonalen gelijk aan het karakteristiek getal
  • volkomen perfect magisch: bij deze vierkanten geldt dat binnen elke 2x2 deelvierkant de som der getallen gelijk is.

Een recente vorm van magisch vierhoeken is de sudoku. De sudoku is afgeleid van de Amerikaanse 'number place'(1979).  en kakuro en slitherline. De uitvinding van deze varianten worden toegeschreven aan de Japanner Maki Kaji (1984 in Japan)hij introduceerde de naam sudoku (samenvoeging van Suuji wa dokushin ni kagiru (Dit betekent dat het beperkt is tot onafhankelijke, "ongetrouwde", getallen. 'su' betekent getal, 'doku' betekent onafhankelijk, ongetrouwd ). Cijferspellen hebben een lange geschiedenis in Japan omdat een kruiswoordpuzzel lastig te maken is met de Japanse schrijftaal.

In de zomer van 2005 werd de puzzel ook ge´ntroduceerd in Nederland en kende al snel grote populariteit. Op 15 oktober 2005  werden de eerste Nederlandse kampioenschappen sudoku gehouden in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Delia Keetman werd eerste.

 De puzzel encyclopedie

Er zijn meerdere encyclopedieŰn van puzzels gemaakt een daarvan is de:

  1. Wikepedia

Historie van de legpuzzel

Terwijl het kruiswoordpuzzel in het begin vooral waren bedoeld om te amuseren werden veel andere puzzels met een didactisch doel ontworpen. Op de eerste legpuzzels waren landkaarten afgebeeld; ze werden in de 18e eeuw uitgevonden door John Spilsbury, een graveur, om kinderen te helpen met aardrijkskunde.

Weet u nog iets meer over de geschiedenis van het kruiswoord dan horen wij dat graag.

Met dank aan oa wikipedia

www.assistme.nl advertentiewww.assistme.nl advertentiewww.assistme.nl advertentiewww.assistme.nl advertentiewww.assistme.nl advertentiewww.assistme.nl advertentiewww.assistme.nl advertentiewww.assistme.nl advertentie

.

Vraag vrijblijvend informatie of een offerte aan.                                 Home

 

Start Puzzel kopij Soorten puzzels Gratis prijspuzzel Waarom puzzelen! Over puzzels Inhoud RP site Zoeken Contact

Ruiter puzzel (kruiswoord) puzzel ontwerpbureau,  webmaster@ruiterpuzzel.nl / tel  0348 471972 Copyright ę 1994-2010         Ruiter Puzzel   28 May 2011